436 Main street, Pleasanton, CA 94566

Syrah

Syrah, Hedges 2011 Washington State

Bottle – $60